Halloween

31 oktober is het weer Halloween;

een dag die ook in Nederland steeds meer aandacht krijgt. Jonge kinderen gaan (met hun ouders) en liefst zelf gemaakte lantarens langs de deuren om te vragen voor een snoepje. Dit voorrecht is niet langer alleen toebedeeld aan St. Maarten, op 11 november. Maar waar komt Halloween nu eigenlijk vandaan en wie viert het? 

Het woord "Halloween" komt oorspronkelijk uit de katholieke kerk, een verbastering van "All Hallows Eve", oftewel de avond voor Allerheiligen, 1 november.

Veel oude volkeren binnen Europa markeerden het einde van het oogstseizoen en het begin van de winter met een feestdag. De dag die het meeste invloed heeft gehad op ons hedendaagse Halloween is Samhain, een feestdag van de oude Kelten, bewoners van west en centraal Europa in het eerste millenium voor Christus. Bij de Kelten markeerde Samhein het einde van het ene jaar, en het begin van het volgende. Samhain begon op 31 oktober bij zonsondergang, en ging door tot de volgende dag. Volgens de Keltische heidense religie, het Druisme, zwierven de geesten van hen die gestorven waren in het afgelopen jaar over de aarde op Samhain.De Kelten wilden zich voor deze geesten behoeden door offers te brengen van voedsel en drank. Zij bouwden ook grote vreugevuren op heuvels, en voerden speciale rituelen uit, waarbij vaak mensen- en dierenoffers gebracht werden.

Aan het einde van de 1ste eeuw na Christus hadden de Romeinen het grootste deel van het Keltische land veroverd, en hebben daarbij enkele Keltische rituelen en tradities overgenomen, als onderdeel van hun eigen cultuur. In Engeland vermengden de Romeinen de Samhain met hun eigen oogstfeest: het eren van Pomona, de godin van de fruitbomen.

Landen die niet onder de heerschappij van de Romeinen waren gevallen, bleven veel langer de specifieke Keltische riten aanhangen, zoals Ierland, Schotland, en het noordwesten van Frankrijk (Bretagne). In deze streken werd Samhain pas losgelaten in de vroege Middeleeuwen, (Middeleeuwen: van de 5e tot en met de 15e eeuw), toen de mensen zich bekeerden naar het Christendom. De Rooms-Katholieke Kerk lijft vaak aangepaste lokale rituelen in in de eigen katholieke leer, om sneller en meer zieltjes te winnen.. Als voorbeeld kan hierbij gegeven worden dat Paus Gregorius IV Samhain vervangen heeft door Allerheiligen in 835 na Christus. Allerzielen, dichterbij Samhain en ons moderne Halloween in sprituele zin, werd voor het eerst ingesteld in een Frans klooster in 998 na Christus, en verspreidde zich vrij snel door Europa. Zo zijn dus nog vele oude rituelen uit de Keltische tijd nog steeds gangbaar in modern Europa, en natuurlijk ook de Verenigde Staten.

De Halloween tradities die niet strookten met het Christendom werden steeds vaker toebedeeld aan boze geesten. Alhoewel deze gedachten heel erg verschilden van plaats tot plaats, zijn veel van de bovennatuurlijke elementen in Halloween ontstaan tijdens de late Middeleeuwen en de Renaissance (Renaissance: 14e tot en met de 17e eeuw). De pompoen was vroeger een raap, en werd voor het eerst gebruikt in middeleeuws Schotland.

De meeste Halloween-festiviteiten zijn gebaseerd op het geloof van volkeren in het bovenaardse en geesten van dode mensen. Het bekendste attribuut van Halloween is de "Jack-O'-Lantern", gebaseerd op een oud verhaal van Jack O'Lantern die niet in de hemel en niet in de hel mocht komen, en gedoemd was om over de aarde te blijven rondzwerven met zijn lantaarn. Een Jack-O'-Lantern is in de Verenigde Staen een uitgeholde pompoen die een grotesk gezicht voorstelt, van binnenuit verlicht door een kaarsje of een lampje. Bij kinderen is Halloween vooral populair vanwege het verkleden: traditioneel vermommen ze zich als spoken, , heksen of andere bovennatuurlijke wezens.  Volwassenen kiezen vaker voor hedendaagse karakters, zoals politici of filmsterren, zij dragen kostuums met een satirische of humoristische ondertoon.

"Trick-or-Treating" is een andere Halloween traditie, waarin verkleedde kinderen langs de deuren in de buurt gaan om snoepjes of andere lekkernijen van hun buren los te peuteren. Bij het openen van de deur roepen de kinderen dan "Trick or Treat", daarmee implicerend dat als mensen hen niks geven, ze het 'slachtoffer' zullen worden van een grap. In de jaren 70 liep dit echter uit de hand; onbevestigde geruchten spraken van vergiftigde kinderen. In onze tijden laten mensen hun kinderen ook niet meer graag alleen over straat gaan in het donker, vandaar dat tegenwoordig veel ouders samen met hun kroost op pad gaan.

In sommige delen van de Verenigde Staten hebben verkleedpartijen de "trick-or'Treat" van de eerste plaats verdrongen. De gastheer/gastvrouw houden vaak een westrijd wie er het bnest verkleed naar hun feest komt.

Ook zijn sinds de jaren 70 in de Verenigde Staten de Halloween-feesten steeds populairder geworden bij volwassenen, zoals de beroemde Greenwich Village neighborhood Parade in New York, en ook in andere steden als San Fransisco, New Orleans en Key West.